Logo's Vrienden WKZ en Vrienden UMC

Stichting Vrienden UMC Utrecht

Stichting Vrienden UMC Utrecht is het goede doel van het ziekenhuis en organiseert eens per twee jaar de conferentie. Het goede doel zet zich in voor patiëntgericht en fundamenteel onderzoek, vernieuwende behandelingen en een hartverwarmend verblijf voor de patiënt. Voor volwassenen via Vrienden UMC Utrecht en voor kinderen via Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis.