J-Veldink

Jan Veldink

Hoogleraar Humane Neurogenetica

Jan Veldink studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht (arts-diploma 1998), omdat daar toen net Gemeenschappelijk Biomedisch Onderwijs (GBO) werd gegeven. Het was destijds het uitdrukkelijke doel om onderzoekers (Medisch Biologen) en Artsen, samen op te leiden. Jan Veldink wist al vanaf het begin van zijn studie dat hij patiëntenzorg en onderzoek wilde combineren. In 2004 is hij gepromoveerd in Utrecht op het proefschrift betreffende de genetische en omgevingsinvloeden op het risico en het beloop van Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS).

Na zijn promotie heeft Jan gewerkt in UCLA, Los Angeles, om een algoritme te ontwikkelen waarmee “copy number variation” in genoom-wijde SNP data aangetoond kan worden. Verder heeft hij daar geleerd om moleculaire network analyses te doen in “omics” data, vooral gen-expressie data. Vanaf zijn promotie is hij co-promotor geweest van 9 promovendi die hun proefschrift inmiddels hebben afgerond (waarvan 1 cum laude).

Vanaf 2008 heeft hij een vaste aanstelling als neuroloog in het UMC Utrecht. In 2011 werd hij benoemd tot “stimulerings associate professor” om zijn onderzoek verder te kunnen uitbouwen.

Meer informatie

%

andere sprekers