Vrienden UMC Utrecht

Bezoek: Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht
Post: Huispost D01.343, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht
Tel: 088-7561010
E-mail: vrienden@umcutrecht.nl

Vrienden Wilhelmina Kinderziekenhuis

Bezoek: Lundlaan 6, 3584 E Utrecht
Post: Huispost D01.343, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht
Tel: 088-7561010
E-mail: vriendenwkz@umcutrecht.nl